Életlétben

Az élet sűrű viharában
áll az ember egymagában
dől a szélben napszakában
rojtszutykos bőgatyában

Az élet nehéz korszakában
vegetálgat rossz sorsában
Ingje hagyva el a sárban
bőrcipője rég kukában

Az élet kemény zavarában
nehéz járni út porában
korgó gyomros kínlódásban
gondolkodván bánatában

Az élet tágas udvarában
gazzal benőtt susogásban
sosem szűnő ugatásban
állandósult vicsorgásban

Az élet borús oldalában
bánat kering nyavajgásban
sosem szűnő forradásban
kellemetlen bús sajátban

Az élet múló szakaszában
várakozni lóhalálban
nézni körül üres házban
kellemetes énmagányban

Az élet napos sátorában
mindig színes csudaságban
boldogság csak folytatásban
szüntelenül napsugárban